Pàgines

 
Valoració del PSC del Ple de Pressupostos de Roses

Avui s’han aprovat els pressupostos per a l’any 2012 de l’Ajuntament de Roses. El primer que hem de dir és que l’Ajuntament de Roses no pateix la crisi, ja que amb la pujada d’impostos que han practicat per al proper any, el pressupost creix en dos milions d’euros, un 6% més. És a dir, disposen de dos milions més d’euros que han sortit de la butxaca dels ciutadans rosincs i del Pla de Barris que nosaltres vàrem aconseguir quan governaven, treballant a prop i mirant lluny. Ja li agradaria a moltes famílies i empreses rosinques poder disposar de més diners que l’any passat.

Bona part d’aquests diners aniran a parar a les retribucions de l’alcalde i els seus regidors, en concret 106.600€, és a dir, 17 milions i mig de pessetes més que amb l’anterior equip de govern. Estem parlant d’una puja en retribucions d’un 34,80%, repartida de manera desigual; sembla que cobres més si ets més a prop de l’alcalde.

És impressionant la puja en el sou de la primera tinent d’alcalde, un 23,93% més que en l’anterior equip de govern. D’un 18,75% és la dels 5 regidors amb dedicació exclusiva i, agafeu-vos, d’un escandalós 81%, sí, sí, 81%, la puja en el que cobren els regidors per assistències en comparació amb el que es cobrava amb l’anterior equip de govern, passant de 19.890€ a 36.000€.

Cal afegir que l’alcalde i el Regidor d’Hisenda cobren, a més a més dels 36.000€ anuals, 1.000€ més mensuals des del Port de Roses per cada reunió de la Comissió Executiva, a raó de 250€ setmanals. I no acaba aquí la cosa, 250€ més per cada reunió de la Comissió Executiva de la Piscina, amb una periodicitat que desconeixem, i que valorem en uns 12.000€ més a l’any. A banda del que cobren per l’assistència als Consells d’Administració de RosesNet i, a més, l’alcalde per assistir als Consells d’Administració de Rosersa. Tots aquest diners són fruit dels impostos dels rosincs. Un total aproximat de 60.000€ l’any per a cadascuna d’aquestes dues persones.

Per poder tenir aquestes retribucions han hagut d’acomiadar a 4 treballadors de l’Ajuntament, 3 del Departament de Cultura i una del Departament de Medi Ambient. Departaments que han estat suprimits, al quedar-se sense personal tècnic i especialitzat, imprescindibles pel patrimoni rosinc. Ens queda clar que Cultura i Medi Ambient no són coses que interessin a l’actual alcalde. Menysprea aquestes dues àrees, que entenem que són indispensables pel Turisme i la qualitat del municipi de Roses. Cultura ara dependrà de l’Àrea de Festes, però sense cap responsable tècnic.

Una d’aquestes treballadores acomiadades, que portava des de l’any 93 treballant per Roses, va ser qui va muntar el Museu de la Ciutadella i és la persona que ha fet la gran majoria d’excavacions al costat de la seva companya arqueòloga. No és de rebut acomiadar qui ha dedicat la seva vida professional a Roses, per a nosaltres és el que es diu una “cacera de bruixes”. Roses ara disposa de 3 BCIM’s (Béns Culturals d'Interès Municipal), que necessiten el seguiment d’un arqueòleg, molts treballs pendents així com el seguiment de beques universitàries. Feina que quedarà aturada per la miopia de quins ens governen.

La plantilla de l’Ajuntament de l’any 2011 la formaven 310 persones i amb aquest acomiadaments i l’amortització d’una sèrie de places, la plantilla queda en 301 treballadors. Dit d’una altra manera, per poder cobrar el que cobren, 9 persones del municipi es quedaran sense feina.

A més, no entenem que en una població com Roses hi hagi d’haver 5 regidors amb dedicació exclusiva: Esports, Turisme, Urbanisme (amb 4 arquitectes), Educació i Cultura/Benestar (sense tècnics).

En el pressupost surten 3 càrrecs de confiança amb un cost de 105.900€, és a dir, 44.000€ més que amb l’anterior equip de govern. Un sol assessor cobrarà 50.950€.

Una altra partida que ens crida l’atenció és la de Comunicació Institucional que passa de 6.000€ a 40.000€. Entenem que amb aquesta partida es vol pagar els favors rebuts per un pamflet d’un amic de l’alcalde. S’ha de dir que la partida exclusiva de l’alcaldia són 90.000€ més que amb l’anterior equip de govern.

Una altra partida pressupostària que ens ha cridat l’atenció és la d’arrendaments d’edificis, que puja a 122.000€, quan resulta que  tenim tancat l’edifici de l’ajuntament vell i Casa l’Anita, diners que es podrien fer servir per tenir tots dos edificis oberts per a què la gent del poble els pogués gaudir.

En quant a Promoció Econòmica destinen una partida de 20.000€ a una campanya de promoció internacional sense cap ni peus, que menysprea Roses per l’ínfima quantitat que inverteixen, i que més aviat sembla destinada a pagar favors a un altre amic de l’alcalde. El nostre equip, al ser la primera ciutat d’Espanya en 3D a Internet i amb el projecte ROAD, des de Tour España, va aconseguir promoció gratuïta impagable a tot el món.

S’han reduït a la meitat els cursos de Formació de l’àrea de Promoció Econòmica, no es destina ni un sol euro a Plans d’Ocupació, ni de la Generalitat ni municipals. En lloc de crear treball es dediquen en cos i ànima a destruir-lo. Nosaltres vam crear 150 places, que l’actual equip de govern en el seu moment va desvalorar, i ara són incapaços de trobar una partida per les míseres noves places que la Generalitat ens podria donar.

A més a més, trobem a faltar les partides per Càritas i per la promoció de creuers, no hi ha ni una sola ajuda als emprenedors, fan retallades a gairebé totes les subvencions, i el que és més greu, no per falta de diners, ja que com hem dit, disposen de dos milions més d’euros, si no per falta d’idees.

Pel que fa a les inversions viuen del PUOSC, i del Pla de Barris que l’anterior equip de govern va aconseguir, i que a més, l’han ajornat a l’últim any de mandat de cara, segurament, a les eleccions municipals.

En definitiva, no existeix cap projecte ni cap partida de futur, cap mena d’austeritat en els sous de l’equip de govern i ni en els dels càrrecs de confiança, però sí que demanen austeritat i retallades de sous pels altres. Un pressupost sense cap visió de futur. Roses té avui 1.644 aturats i dissortadament aquest pressupost no els obre cap perspectiva de futur.

 

Grup Municipal PSC Roses