Pàgines

La Bústia de la transparència


A resultes del conveni que vam firmar amb el Síndic de Greuges, el sr. Rafel Ribó, des d'ahir tenim a disposició del ciutadà la Bústia del Síndic. Aquesta bústia té la missió de recollir totes les queixes, consultes o suggeriments que tinguem els ciutadans sobre la nostra relació amb l'administració pública.

El Síndic té la missió de garantir a totes i tots els ciutadans una bona administració i a partir de la vostra participació investigar, millorar i resoldre conflictes que tinguem els ciutadans amb qualsevol administració competent del nostre país.

La instal·lació d'aquesta bústia respon a una mancança que al meu entendre teníem les persones de Roses: la possibilitat d'elevar les nostres queixes a una institució que té l'únic objectiu de defensar els nostres drets fonamentals i llibertats públiques davant de les potents maquinaries administratives.

És també un instrument de transparència perquè demanem al síndic, el sr. Rafel Ribó, que supervisi i fiscalitzi la nostra tasca i la nostra relació amb els ciutadans.

També és un element de proximitat perquè volem que totes les rosinques i rosincs puguin tramitat des de Roses totes les queixes i consultes que tinguin sobre la relació amb les administracions superiors, és a dir, en temes com els drets dels infants, els drets dels pacients i com són atesos per la sanitat pública, etc.

Així la Bústia que tenim instal.lada al SAC simbolitza aquesta necessitat de transparència, proximitat i de defensa dels drets de totes les persones.


Signatura del conveni entre Roses i el Síndic (Vídeo d'EmpordaTV)

Qui pot utilitzar la bústia?

Tothom, tan persones físiques (les persones de carn i ossos) com les persones jurídiques (empreses, associacions...)

De què ens podem queixar i/o consultar?

De tot allò que tingui a veure amb la relació del ciutadà amb l'Ajuntament, la Generalitat o les administracions de l'Estat amb seu a Catalunya. Per exemple: retards administratius, tracte indegut de l'administració cap al ciutadà, negativa de l'administració a donar informació pública als ciutadans, etc.

Però també hi ha aspectes on el Síndic no pot intervenir com qüestions anònimes, qüestions privades entre particulars, queixes que denoten mala fe o no tenen prou fonament o qüestions ja jutjades o pendents de resolució.


Espero i desitjo que utilitzeu aquesta nova via de comunicació, transparència i proximiat per defensar els vostres drets i llibertats davant les administracions.