Pàgines

Pobresa, Marginació i Exclusió Social a l’Alt Empordà

La setmana passada es va presentar a Figueres l’estudi encarregat per Caritas Diocesana a la UdG “Pobresa, Marginació i Exclusió Social a l’Alt Empordà”. L’estudi desgrana les mancances dels municipis alt empordanesos en la dimensió humana.L’estudi parla evidentment de Roses i en destaca 4 problemàtiques:


  1. Desintegració i escassa cohesió social.
  2. Fragmentació Urbana.
  3. Immigració extracomunitària.
  4. L’estructura econòmica.
Les conclusions a les que arriba per desgràcia són força certes i ja conegudes però què fem des de l’ajuntament per tal de minimitzar aquests problemes?El Pla General de Roses, el POUM, aprovat inicialment per segona vegada fa poc mes de 15 dies, és un excel•lent instrument per combatre d’una manera estructural la manca de cohesió social i la fragmentació urbana perquè cus al teixit urbà les urbanitzacions fins ara aïllades i perquè possibilita la connexió entre els diferents nuclis de població facilitant i incentivant la mobilitat dels qui hi habiten. Potenciem un creixement ordenat i vertebrador.

“Roses està feta d’un urbanisme fragmentat”, diu l’estudi, i afegeix “algunes [urbanitzacions] experimenten un deteriorament notable, agreujat per la manca de manteniment”. Quanta veritat! Des de fa un any estem treballant per millorar-les. Gràcies a la col•laboració del Generalitat i l’impuls de l'ajuntament hem aconseguit millorar l'estat dels carrers, la xarxa de clavegueram i l'enllumenat de la urbanització Mas Buscà. A la del Mas Oliva hem arrencat arbres que feien malbé el paviment i tenim projectat renovar la xarxa de clavegueram. Pel que fa a la del Puig Rom, el mes passat vàrem adjudicar les obres per canviar l'enllumenat públic per un valor de prop de 750.000 euros i ja s'han iniciat les obres que posaran punt i final a la precarietat en que es trobava l’enllumenat públic.


Un altre “punt calent” que destaca l’informe de Caritas és la immigració extracomunitària i en concret la marroquina. Aquesta, que representa el 10% de la població rosinca, es troba dispersa pel municipi tot i que tendeixen a afincar-se en les zones residencials més assequibles i per tant més degradades com el nucli antic on el 12 % dels habitatges estan en estat ruïnós. Aquesta degradació urbanística té conseqüències socials i també econòmiques que ha provocat una regressió comercial i social del cor Roses. Per aquestes raons, urbanístiques, econòmiques i socials vàrem demanar el Pla de Barris 2008... i ens el van concedir. El passat divendres vam signar el conveni del Pla de Barris al Teatre Municipal, un pla de rehabilitació integral que dignificarà i retornarà l’esplendor al casc antic de Roses.

Per últim l’informe parla de l’estructura econòmica : “el creixement econòmic de Roses està estretament lligada al turisme i es troba en competència amb d’altres destins”. Per aquesta raó estem desenvolupant un Pla de marketing turísitc amb el Patrimoni i les noves tecnologies com a peça central de la nostra promoció, desenvolupem la zona industrial per tal d’atreure indústria que aporti valor afegit als sectors tradicionals de la nostra economia i estem dissenyant un ens mixta públic-privat per gestionar juntament amb els empresaris del municipi la promoció de Roses.

En resum, comparteixo bastament les conclusions de l’informe “Pobresa, Marginació i Exclusió Social a l’Alt Empordà” i també estic convençuda que hem encertat en les línies d’actuació per fer de Roses un municipi més cohesionat socialment, més homogeni urbanísticament i econòmicament més diversificat. Un municipi pensat per les persones que hi vivim.

I tu què en penses?

Enllaços d'interès: