Pàgines

Sempre i per sempre Escoles Bressol

Les escoles Bressol imprescindibles per a la cohesió social i igualtat d'oportunitats Aquesta ditxosa crisi, que afecta no només a les persones sinó també al sistema, està posant en perill les escoles bressol per la dificultat que tindran de sobreviure si no reben, a partir d’ara, els ajuts que han estat reben de la Generalitat. Les escoles bressol han fet, fan i esperem que ho puguin continuar fent en el futur, una doble funció: possibilitar a molts pares i mares anar a treballar tot tenint garantida la cura dels seus fill/es i, encara més important, donar, des de l’inici de les seves vides, un marc de socialització i aprenentatge als infants que repercutirà positivament al llarg de tot el procés formatiu i, molt probablement, al llarg de la seva vida. És cert que els Ajuntaments han assolit quasi sempre una part important dels costos de les llars d’infants. També és cert que en aquests moments les Ajuntament, un més que altres, pateixen una situació econòmica molt dura i que es veuen obligats a fer retallades pressupostàries en pràcticament tots els capítols. No és menys cert que una hipotètica desaparició de les llars d’infants produiria efectes molt negatius que hem d’evitar, sigui com sigui. Estem, doncs, davant d’un dilema: què hem de fer per superar aquesta situació? Vull començar dient el què no hem de fer: rentar-nos les mans com estan insinuant alguns responsables municipals perquè això demostra poca sensibilitat i un oportunisme negatiu impropi de responsables polítics. Tampoc pot mirar cap una altra banda el govern de la Generalitat. Per tant, davant duna situació que, siguem realistes, implicarà una pujada important del cost als pares i mares, hem de cercar solucions el més justes possibles. A ningú se li escapa que no tothom podrà assumir una pujada considerable del cost; tampoc hem d’oblidar que, en la majoria dels casos, els qui menys poden pagar són els qui més precarietat laboral tenen. Quina seria, al meu parer, una sortida raonable? Un sistema de beques per part de la Generalitat, que compensés d’una manera equitativa els costos reals del servei; beques que haurien d’anar als qui realment ho necessiten. Pot haver-hi altres fòrmules per garantir la continuïtat, amb garanties, de les llars d’infants. Cal dialogar, consensuar i, per damunt de tot, prioritzar la continuïtat d’un servei que, ho ha demostrat, és necessari.