Pàgines

Carta a l'Alcalde de Roses sinada per l'Aurora Martin i Joaquim Tremoleda i la subscriuen uns 170 professionals

CARTA OBERTA A L’ALCALDE DE ROSES

Sr. Carles Páramo.
Il·lustre senyor Alcalde de la vila de Roses

Ens hem assabentat que, des d’inicis de l’any vinent, preteneu prescindir dels serveis del personal que ha estat treballant fins ara en la gestió del Conjunt Monumental de la Ciutadella de Roses.

És per això que us voldríem expressar la preocupació del col·lectiu d’arqueòlegs i gent vinculada al patrimoni cultural sobre l’estat en què pot quedar el Conjunt Monumental de la Ciutadella, que va ser declarada Conjunto histórico-artístico per decret 401/1961, de 23 de febrer, i es va publicar al BOE el 8 de març de 1961, amb el seu extraordinari jaciment arqueològic, únic en el nostre país, i també la gestió i el manteniment de l’equipament museístic de la Ciutadella.

Com a coneixedors del tema en qüestió, som molt conscients que l’Ajuntament pot establir la idoneïtat dels usos que pot donar a aquest espai cultural. Malgrat això i atesa la importància arqueològica i monumental del bé, els seus valors transcendeixen àmpliament el marc municipal. Per aquest motiu, heu de tenir en compte l’estricta necessitat de comptar amb una persona que pugui seguir gestionant i estudiant de manera eficient i amb absoluta competència el patrimoni d’aquest conjunt.

Els sotasignats considerem que la Dra. Anna Maria Puig i Griesenberger, arqueòloga de contrastada vàlua, els mèrits de la qual coneixeu sobradament, és la persona més idònia que hi ha actualment al nostre país, que acompleix tots els requisits suara esmentats.

En aquests moments és la millor coneixedora del jaciment, i per la seva trajectòria professional és una de les poques especialistes de Catalunya que té uns profunds coneixements adaptats a la cronologia i a les característiques del jaciment de Roses.

Posseeix una gran experiència en el treball de camp i ha demostrat, de manera fefaent, la seva entrega i absoluta dedicació al jaciment de Roses.

És autora d’una extensa bibliografia sobre temàtica arqueològica i històrica, especialment centrada en el jaciment de Roses, que ha permès que aquest sigui tingut en compte en tots els fòrums de debat i congressos científics d’àmbit nacional i internacional. Arran dels seus treballs, per primera vegada, Roses ha estat considerada una colònia grega pels especialistes en la matèria.

Cal tenir en compte que va dedicar la seva tesi doctoral a l’estudi de la colònia grega de Roses, mereixent la més alta qualificació i que, poc temps després, va ser publicada i es troba a l’abast de tota la comunitat científica.

També s’ha d’esmentar que és màster en gestió del patrimoni per la Universitat de Barcelona, valorat amb la màxima qualificació, dedicat a la gestió de la Ciutadella de Roses, amb el títol "La museïtzació del jaciment de la Ciutadella de Roses (Alt Empordà)”. Cal fer esment, també, de la seva tasca de redactora del projecte museogràfic i responsable del muntatge museològic del Museu de la Ciutadella de Roses, que ha representat un salt endavant en la difusió cultural de la vila de Roses.

És per tot això, que considerem que en qualsevol fórmula dels futurs usos i funcions que es vulguin donar a l’estructura de gestió de la Ciutadella, seria un error prescindir de la participació de la Dra. Anna Maria Puig, pel que fa als aspectes de coneixement, recerca, estudi, protecció, gestió i projecció patrimonial de l’espai.

Rebeu una cordial salutació.
Signem l'Aurora Martin i Joaquim Tremoleda i la subscriuen uns 170 professionals
del món de l'Arqueologia i de la Cultura