Pàgines

Inversions de la Generalitat de Catalunya per a Roses en el Pressupost del 2012

Aquestes són les inversions previstes. Comentar que els 5M€ pel CEIP Montserrat Vayreda que el 2010 estaven en els pressupostos, ara són 468.449,58€. Esperem que els 4.5M€ restants estiguin en un plurianual. Esperem més informació per saber a què estan destinats aquests diners.
Poca inversió creiem per a Roses. Sort que tenim del Pla de Barris que vàrem aconseguir que s'estirarà un parell d'anys.

ROSES 421 61 09-04986/001
ROSES, IES CAP NORFEU: 000 OBRA GESTIÓ
NFRAESTRUCTURES,
SAU
362.312,08

ROSES 421 61 10-09890/002 NOVA CONSTRUCCIÓ ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA (ROSES),
CONSTRUCCIÓ 2 LÍNIES INFANTIL I PRIMÀRIA: OBRA EXECUTADA
PER GISA
GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES,
SAU
468.449,58

ROSES 432 66 10-00066/001 ROSES - RESTAURACIÓ DE LA CIUTADELLA 2A FASE (NA): ROSES -
RESTAURACIÓ DE LA CIUTADELLA 2A FASE (NA)
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 209.152,54

ROSES 524 66 12-11706/001 ROSES: NOVA XARXA D'AIGUA LA PORT: ROSES: NOVA XARXA
D'AIGUA LA PORT
PORTS DE LA
GENERALITAT
60.000,00

ROSES 543 60 01-01552/010 CARRETERA DE VILAJUÏGA - ROSES 'I': CARRETERA DE VILAJUÏGA
REFORÇ LÍNIA EXTERIOR DE MITJA TENSIÓ - ROSES 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 204.502,00