Pàgines

Turisme motor econòmic

Que Girona sigui la única província catalana sense creixement econòmic l'any 2010 ens ha de fer pensar i, sobretot, actuar.Actuar amb força però també amb racionalitat. Cal diagnosticar correctament quins sectors tenen més potencialitats i quins estan amb més dificultats. 
Permeteu-me que posi un exemple a nivell de l' Empordà: des del CC, a proposta del grup socialista, a l'oposició, s'està treballant per establir rutes turístiques que posarien a l'abast dels visitants els valors paisatgístics, culturals i agrícoles de la comarca; amb una novetat: la implicació dels emprenedors tot oferint un valor afegit a les rutes mitjançant els seus productes, les seves infraestructures i la seva visió de treball pel futur de les respectives empreses que, en definitiva són part important del futur del nostre País.
Potser no cal inventar massa però si cal mirar atentament què tenim i quines oportunitats ens donem tots plegats