Pàgines

Turisme: imprescindible la unió púbic/privat

El turisme continua essent un dels motors de l'economia: catalana i espanyola.  El sector turístic català empordanés en particular han evolucionat cap a la qualitat en els darrers anys. Queda encara camí per fer i una de les etapes més interessants és la creació de rutes comarcals empordaneses amb la implicació de les empeses ubicades en les rutes dissenyades. És un projecte de futur, tant per les condicions de la comarca com per l'empenta duna gran part dels nostres emprenedors.
Aquest model mixt, administracions-empeses, crec que és el futur.
Per assolir l'èxit cal deixar el projecte en mans de professionals competents i de polítics que creguin, de veritat, amb la bondat de l'esmentat projecte.