Pàgines

Les economies desenvolupades tenen en la investigació un dels pilars bàsics per a la seva competència en els mercats. En situacions de crisi la innovació i la generació de coneixement actuen com a motors de possibles canvis de model productiu.
Per tant és necessari fer esforços per continuar invertin en I+D ja que no fer-ho seria treure oportunitats a la sortida de la crisi.
Caldria primar els projectes col·lectius sobre els individuals i intensificar la corrdinació entre totes les comunitats autónomes.
S'ha de posar molta atenció en aquelles empreses que han demostrat potencial innovador i també en les diferents maneres d'innovar. Els fons públics han de servir per potenciar la competitivitat nacional i internacional d'aquestes empreses.