Pàgines

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE GENT DEL POBLE-AM, DEL PSC-PM I DE CIU EN SUPORT I DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU DE L’ESCOLA CATALANA I EN DEFE

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE GENT DEL POBLE-AM, DEL PSC-PM I DE CIU EN SUPORT I DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU DE L’ESCOLA CATALANA I EN DEFENSA DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGUÏSTICA EN CATALÀ


Els grups municipals Gent del Poble-AM, del PSC-PM i de CiU ens refermem en el nostre compromís amb l’escola catalana i el seu model educatiu, que garanteix el coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya i és un pilar bàsic de la cohesió social.

Entenem que si s’ha posat en crisi el model, arran de la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol respecte a l’Estatut de Catalunya aprovat en referèndum, i a les lleis anteriorment aprovades i vigents al respecte, no es deu a un mal funcionament del sistema educatiu sinó a motius polítics.

Per aquesta raó ens sumem a la iniciativa que promou l’entitat Som Escola, que agrupa un conjunt de diverses entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu.

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una interlocutòria, que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació des infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon servei d’educació i cohesió social.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i que el castellà és aprés amb resultats idèntics a la resta de l’estat.

Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte el castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha mostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Roses pren els acords següents:

Primer: Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya i denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica.

Segon: Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del S. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen.

Tercer: Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, des dels estudis del pedagog i historiador Alexander Galí al 1923, passant pel lideratge de l’Honorable Sr. Pere Pi-Sunyer, com a Conseller de la Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió.

Quart: Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit.

Cinquè: Enviar aquesta moció al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat somescola. cat, als grups parlamentaris de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern Espanyol i al Consell Escolar Municipal de Catalunya. Exp. 3693/2011*.