Pàgines

Molt bé Magda, però... què és un Projecte Interreg?


Ahir i avui hem celebrat a Roses el seminari TALENT 50+, un seminari destinat a empresaris i institucions que han presentat les seves experiències i bones pràctiques en la gestió de recursos humans i han debatut sobre el rol dels treballadors de més de 50 anys en la nostra societat.

Aquest seminari l'hem emmarcat dins el Projecte Interreg IV-C en el que l'Ajuntament de Roses participa junt amb 8 altres socis d'arreu d'Europa.
Però... Potser que comencem des del principi, no?

Què és un Projecte Interreg IV?

Un projecte Interreg és un programa impulsat per la Unió Europea que té per objectiu fomentar la cooperació interregional en el marc d'Europa. Aquesta tipologia de projectes funcionen des de 1989.

Les sigles IV volen dir que és un projecte que s'inscriu en la 4arta convocatòria dels Projectes Interreg que avarca des del 2007 al 2013.

En quin Projecte Interreg IV treballa Roses?

Dins del Programa Interreg IV hi ha 3 categories:

A (cooperació entre països fronteres)
B (cooperació transnacional)
C (cooperació interregional).

Roses treballa en el Projecte Interreg IV-C que porta per nom ESF6CIA juntament amb altres 11 socis d'arreu d'Europa que té objecte aportar i compartir bones pràctiques per fer front al que anomenem "Canvi Generacional", és a dir, a l'envelliment progressiu de la població activa (en edat de treballar) europea.

En el marc d'aquest projecte hem organitzat el seminari Talent 50+, on diferents empreses i institucions han explicat com gestionen els recursos humans davant d'aquest canvi.

Espero que m'hagi explicat bé, si no... alcadia@roses.cat i intentaré explicar-ho millor :-)


Enllaços d'interès