Pàgines

Joves i Futur


La complexitat dels temps que vivim genera molta opinió, tant econòmica com social. És lògic que sigui així però crec que potser no mirem de la manera més adequada la clau per resoldre una part important dels problemes que ens ocupen: els joves.

Sovint ens deixem portar pels estereotips que ens donen una imatge distorsionada d'una gran part de la nostra joventut quan el que passa realment és que aquesta joventut no se sent suficientment compresa.

Que als joves no els interessa la política és fals. L'actual generació de joves té profunds valors democràtics, és pacifista, conservacionista pel què respecta al medi, està sensibilitzada contra la fam i els desequilibris nord-sud i té amb considerable estima el seu entorn més immediat.

Creuen en la "la cosa pública" i en un percentatge considerable es consideren de centre-esquerra però són molt crítics amb la classe política, ja que li exigeixen més transparència, més defensa de l'interès general i més duresa en els casos de corrupció. L'estudi també detecta que la no solució dels dèficits que acabo d'esmentar redueix la creença en la política i aquesta és una dada que no podem ignorar.

Són un fervorosos partidaris de la participació i uns bons coneixedors de les noves tecnologies que consideren de gran utilitat per portar a terme l'esmentada participació.

Són, en general, persones formades o en vies de formació i estan preocupats per les dificultats que troben en el mercat laboral i això els preocupa; els espanta diria jo. Les insuficients respostes que troben en els partits polítics els decanta cap a altres organitzacions, com per exemple les ONG.

Les esquerres han d'entomar en rigor l'actual situació dels joves. Els socialistes hi estem treballant i som els qui més ens acostem al model que ens proposen però hem de fer més. Ells són el futur i també el present.

Cal que reflexionem sobre aquells aspectes que són millorables i que augmenten el clima de confiança dels joves en la política. Aquesta és una de les nostres responsabilitats i, per tant, ha de ser una de les nostres prioritats.

Vivim uns temps complexos, és cert; però part de les solucions i les potencialitats més importants estan en els nostres joves i hem de treballar amb ells per canalitzar-les en benefici de l'interès general de la societat.

article publicat al Diari de Girona