Pàgines

El Conseller de Sanitat, el Sr. Boi Ruiz, demanava el 2009, com a representant de la patronal, més despesa en sanitat. Aquest mateix senyor ara està portant una política de reduccions en els serveis com mai s'havia vist. No qüestiono la racionalització de la despesa però sí de la manera que es fa: globus sonda, afirmacions no coincidents entre alguns membres del govern i en conseqüència, desànim i... desorientació de la població.
CiU no té un pla de treball coherent i, a més, la seva màxima preocupació és no "molestar" al PP.
Crec que hem de treballar amb coherència, en defensa de la qualitat de vida i assumint errors passats que no s'han de repetir.
Portar la Sanitat i l'Educació cap a la privatització encoberta només ens portarà més desigualtats.