Pàgines

Roses i el Consorci de Benestar Social


Des del Govern Municipal de Roses hem apostat, des del primer dia, per una gestió global que tingui en compte el conjunt de la nostra ciutadania. Governar, però, també implica prioritzar, és a dir, jerarqueritzar l’acció de govern tot donant prioritat a allò que és més important en el moment i en el temps .

És conegut de tothom que la nostra prioritat principal va dirigida a les persones: els serveis, la qualitat de vida, la participació, la implicació de la societat civil en els projectes.... i en el decurs del temps ho anem demostrant en fets i la creació del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà amb l’estrena de Roses com actor imprescindible al costat de la capital, Figueres, i el Consell Comarcal n’és una prova contundent i irrefutable.

El Consorci recentment constituït té una història al darrera; història curta si vostès volen però d’una gran intensitat pels esforços de determinades persones que han posat al servei de la gent de la comarca el millor que portaven a dins: la solidaritat sense reserves.

Tots estem d’acord en què l’eficàcia en la gestió pública passa, entre altres coses, per racionalitzar els serveis i, pel que ens ocupa a nosaltres, aquesta racionalització passa per mancomunar-los tot cercant tant la facilitat en l’accés com la qualitat per a tots els usuaris, els presents i els futurs.

A Roses sempre ens hem sentit motivats i sensibilitzats per a donar serveis de qualitat a la ciutadania i, també, per ampliar el màxim possible la seva oferta. Aquesta opció ha implicat augmentar el nombre de personal i diversificar l’oferta en funció de la demanda tot fent un esforç per alliberar recursos que ens permetin assolir l’objectiu proposat.

La nostra col·laboració amb la comarca serà total perquè creiem en el municipalisme i sabem perfectament que, en determinats casos, mancomunar serveis és la manera més eficaç d’atendre els ciutadans.

La constitució del Consorci a la seu del Consell Comarcal va ser una premonició de la importància que tindrà aquest ens a la comarca. La presència a la taula de la presidenta del Consell, de l’alcalde de Figueres i de mi mateixa com alcaldessa de Roses acompanyats per la resta de la junta rectora és l’expressió de la voluntat política de la comarca per a què l’intent tingui èxit. Èxit en una comarca de molts pobles i de molt moviment de persones pel fet de ser entrada i sortida del País.

Podrem comptar, a més a més, amb la col.laboració d’entitats sense ànim de lucre en allò que sigui possible; aquest fet representarà un plus afegit a la gestió que ens proposem.

No vull acabar sense fer un recordatori emocionat a la figura de la Mª Rosa Ymbert que va treballar amb tota la il·lusió del món perquè aquest Consorci fós realitat i que, malauradament, no podrà veure’l. Gràcies Mª Rosa, moltes gràcies.

Com alcaldessa de Roses em sento satisfeta perquè podrem millorar els nostres serveis assistencials locals i també perquè contribuïm a la millora dels mateixos a la Comarca.

Article publicat al Bisetmanari Hora Nova